[Prawo odstąpienia od umowy]

1. Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.
2. Odstąpienie od umowy dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór zamieszczamy poniżej i wysłanie go do adresata tj. do Herbarium Świętego Dominika sp. z o.o. na adres siedziby (al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków) lub np. przez e-mail: herbarium@gmail.com. 
3. Od umowy konsument może odstąpić w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta.
4. Termin 14 jest zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane przed jego upływem.

[Zwroty]

5. Zwracany towar należy niezwłocznie odesłać na adres: Biała Niżna 90, 33-331 Stróże.
6. Dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (zgodnie z przepisami prawa) zostaną zwrócone konsumentowi niezwłocznie.
7. Zastrzegamy sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności uiszczonej przez konsumenta do czasu otrzymania z powrotem towaru lub też doręczenia dowodu jego wyłania – w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

[Ograniczenia]

8. Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w niektórych sytuacjach, takich jak m.in.:

a.  przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
e. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

[Reklamacje]

1. W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, kupujący ma prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamację można złożyć w dowolnej formie, jednak zalecamy złożenie jej poprzez e-mail: herbarium@dominikanki.pl.
3. W stosunku do kupujących niebędących konsumentami odpowiedzialność sprzedającego ogranicza się do wysokości złożonego zamówienia.
4. Kupujący, będący konsumentem ma prawo w związku ze stwierdzeniem wady sprzedanego towaru:

a. wymiany rzeczy na wolną od wad,
b. usunięcia wady,
c. lub złożyć oświadczenie o:
i. obniżeniu ceny,
ii. odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

5. Odpowiedzialność ograniczona jest terminem – dwóch lat od wydania rzeczy.  
6. Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.
7. Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.