Zgromadzone w sklepiku dominikańskim zioła nie są po to, by powtarzać asortyment ziół innych podobnych sklepików. 

Gromadzą je siostry, które odkryły szczególny dar, by modlitwą i ofiarą nieustannie prosić o uzdrowienie serc i ciał ludzi chorych.

W duchu uwielbienia

Zielarski sklepik internetowy Herbarium Świętego Dominika prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika to przede wszystkim wyraz wdzięczności Bogu za cudowne dzieło stworzenia. Już w pierwszej księdze Pisma świętego Bóg stwarzając swoim słowem świat, przygotowuje w nim wszystko, co będzie potrzebne człowiekowi do życia w zdrowiu i radości.

Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. (Rdz 1,11-12)

W duchu głoszenia Ewangelii

Różne są dary łaski (1Kor 12,4)

W charyzmacie Zgromadzenia Sióstr św. Dominika oprócz ewangelizacji i edukacji jest też wymiar troski o chorych. W każdym czasie i w różnych miejscach na ziemi, przez ponad 150 lat, tam gdzie Pan posłał dominikanki podejmowały one posługę wobec najbardziej potrzebujących na duszy i ciele.

W duchu Matki Kolumby i naszych świętych

Bóg przysyłał Zgromadzeniu bardzo charyzmatyczne osoby, które potrafiły z dzieł stworzonych – kwiatów i ziół – przygotowywać specyfiki wspomagające i leczące różne choroby. Przy klasztorach Zgromadzenia prowadzone były tzw. apteczki zielarskie, a posługujące w nich siostry często nazwane były "doktórkami". Siostry, wysłuchując ludzi dotkniętych chorobami często przyczyniały się także do ożywienia ich wiary, zachęcały do korzystania z sakramentów św. i poddania się woli Boga, co bardzo sprzyjało zdrowieniu lub spokojnemu przygotowaniu na spotkanie z Bogiem w wieczności. Zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia, siostry docierały także do domów ludzi chorych, niosąc im pomoc.

Niezapomnianymi zielarkami były między innymi siostra Bożena Pieróg, siostra Wioletta Fyda, siostra Leonida Gierejkiewicz, które jak ufamy, teraz z nieba troszczą się o ludzi chorych. Nie brakuje nadal w Zgromadzeniu sióstr, które podejmują misję swoich poprzedniczek. Przez pośrednictwo Św. Dominika, Św. Katarzyny ze Sieny, Bł. Siostry Julii Rodzińskiej, Św. Hildegardy oraz Założycielki Zgromadzenia Matki Kolumby Białeckiejinnych Świętych, siostry polecają miłosiernemu Panu smutki i troski ludzi współczesnych. 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nieocenionym lekarstwem dla chorego jest nie tyle otwarcie apteczek czy zielarni, co otwarcie serca, by ludzi wysłuchać, współczuć i umocnić nadzieję.